Výroční zpráva za rok 2018

Vážené setry, vážení bratři hasiči, přítomní hosté, vítám vás na dnešní výroční valné hromadě, konané zde v sále obecního domu.

Po roce se scházíme, abychom si připomněli činnost sboru v průběhu tohoto roku. K dnešnímu dni náš sbor čítá 114 členů.

Na sklonku jara 9.4.2018 nás opustil dlouho letý člen, bratr Zdeněk Kovář (Šorda). Prosím uctěme minutou ticha jeho památku. Děkuji.

Tento rok naše činnost byla zahájena již 3.1., kdy jednotku svolala siréna k výjezdu, tech. pomoc k odstranění spadlého stromu přes silnici u Václavíků (Miloše). Vzápětí přišla další výzva k výjezdu a to ke spadlému stromu v Košťálově (Bosně).

25.1. se konalo v KD Golf, v Semilech, shromáždění starostů okresu. Kde nás OSH Semily seznámilo s činností a hospodařením.

Před nastávající kulturní a sportovní sezónou se začalo uvažovat o koupi zánovní 9 místné dodávce. Po schválení individuální dotace od Obecního úřadu, ve výši 350 000,- Kč, byl zakoupen Ford Transit r.v. 2013. Naším úkolem bylo prodat stávající, nám věrně sloužící Mitshubishi. Po peripetiích při prodeji a smlouvání o ceně, milé auto odcestovalo do Nigérie. Ještě bylo potřeba vyřešit parkování v garáži. V tom nám vyšla vstříc společnost DS Agro Košťálov a pronajala garáž v místních dílnách. Garáž jsme uvedli do stavu užívání tj. byla zavedena elektřina, osvětlení, alarm…. . Před zimou jsme Fordu dopřály údržbu v podobě nástřiku dutin proti korozi.

10.2. jsme se vrátily do starých kolejí a uspořádali od 14 hod. Dětský karneval. Za doprovodu reprodukované hudby Ládi Stránského ml., dítka tančila a soutěžila o nejlepší masku karnevalu. Po bohatém programu a tombole si každý odnesl spoustu zážitků a pěkných cen. Následně od 20 hod. byl připraven Hasičský bál. Zaplněným sálem se prolínala hudba p. Červeného. Po půlnoční bohaté tombole pokračovala zábava do ranních hodin.

23.2. bratři ze Svojku nás pozvali na jimi pořádanou schůzi okrsku. Zde se projednávali termíny soutěží a kulturních akcí.

26.2. na Obecním úřadě proběhlo veřejné zasedání, kde mimo jiné byly podávány žádosti o peněžní dotaci pro činnost spolku na rok 2018. Naše žádost byla kladně vyřízena a tímto Obecnímu úřadu děkuji.

7.4. Nebyl by to jarní čas, bez Sousedského posezení. K poslechu hrála již známá hudba p. Červeného, kterou prokládala vystoupení Zumby, nestárnoucí Poupata a sólové vystoupení moderního tance v podání Nely Stránské a v moderní gymnastice Martiny Duškové ( chalupářka).

8.5. státní svátek. Pro nás velký den zvaný Soptík. Po předchozích přípravách, v tento den od ranních hodin se k nám začali sjíždět soutěžní družstva z okolních i vzdálených sborů. Za hřmotu motorů stříkaček, křiku dětí a pokřikování rozhodčích se cca 46 družstev snažilo získat v dílčí soutěži pohár Dráčka Soptíka. Stále je neuvěřitelné, kolik dětí je zapojeno do tohoto sportu a hlavně kolik toho snědí.

Vzhledem ke konání těchto větších akcí a nemaje kloudného místa pro trénování naších dětí i dospělých se zrodil v hlavě Ládi Stránského ml. nápad, vybudovat novou základnu. Za finanční pomoci Obecního úřadu a hlavně svépomocí několika členů sboru se 19.5. poprvé koplo do země a po cca 2 měsících brigádnických hodin (víkendy, odpoledne po práci), nová základna spatřila světlo světa.

11.5. se konalo v Bratříkově shromáždění zasloužilých hasičů Libereckého kraje. Za nás delegovali Vejnar Jiří a Vejnar Jan, který zároveň s naší dodávkou zajišťoval dopravu pro zasloužilé hasiče z okolních sborů.

31.5. nás ve 22:50 h. zvedl z postelí požární poplach k zahoření odpadu na skládce firmy Marius Pedersen v Košťálově. Naším úkolem byla dálková doprava vody. Jelikož nebylo možné čerpat vodu z požární nádrže v objektu skládky, muselo se jezdit až k vodnímu hydrantu do Lomnice nad Popelkou. V 1 hod. v noci jsme hlásili příjezd na základnu.

2.6. SDH Bělá nás pozvala na jimi pořádanou Okrskovou soutěž při příležitosti oslav 125 let od založení sboru. Během soutěže naši zazářili ve všech kategoriích. Muži 1., ženy 2., str.děti 1. a děti ml. dosáhli na místo 3. . Vydařené odpoledne se v poklidném duchu protáhlo do nočních hodin.

30.6. družstvo mužů zavítalo na postupovou Okresní soutěž konanou v Turnově. Podle jejich nadšení, to prý nebyla vůbec špatná zkušenost. I když skončili na 7. místě nadšení je neopustilo a chtějí tento postup zopakovat.

17.8., 14:45 hlášen požár nízké budovy ve Valdicích. Naším úkolem byla opět dálková doprava vody z okolních zdrojů. Po uhašení ohně jsme byli určeni velitelem zásahu k ohlídání a případnému dohašení požářiště. Ráno druhého dne v 9 h jednotka předala oběkt vyšetřovatelům, poté jsme byli odvoláni zpět na základnu.

26.8. již po čtvrté jsme na Kamínce zajišťovali celodenní občerstvení pro fanoušky motor sportu ( Fichtl mazec ).

15.9. a zase to začalo houkat. V 0:50 se vyjíždělo k požáru budovy v Košťálově. Byla to dřevěná terasa u hospody Slávie. Po příjezdu již byl oheň uhašen, tak se naši chlapi otočili a vrátili zpět domů.

22.9. na tento den Láďa Stránský ml. Objednal exkurzi letiště Václava Havla v Praze. V 7h. ráno účastníci zájezdu nastoupili do autobusu bratra Jiřího Říhy a odvezl nás před budovu letiště, po prohlídce letištní plochy, hangárů, hlavní hasičárny, kde nám byla předvedena nejnovější hasící technika a chlouba letiště, výjezdové vozidlo Tygr. Odpolední program byl pro každého individuální. Společné jsme měli jedno jediné a to se sejít v 17 h. před hlavní budovou vlakového nádraží. To se podařilo a mohli jsme se šťastně vrátit do našich domovů.

26.10. v 18 h. byl vyhlášen poplach k výjezdu do Košťálova na TC. Kde pro nás velitel SDH Košťalov Josef Šalda připravil pod rouškou tmy, fiktivní požár budovy v málo přístupném terénu. Cvičení prověřilo komunikaci mezi jednotkami, průchodnost těžké techniky v terénu a vyhledávání osob v zakouřených prostorech. Toto TC bych zařadil do těch těžších.

9.11. opět naši zasloužilí hasiči Vejnar Jiří, Havel Vl. st., vyrazili do Vysokého n. Jizerou. Na shromáždění zasloužilých hasičů.

Jistě jste si všimli nyní probýhající velké akce, pro náš sbor. Je to obnova výjezdové techniky, kterou zaštiťuje zřizovatel tj. Obecní úřad. To obnáší stavební zásah do stávající hasičárny ( zvýšení střechy a vjezdových dveří ), z důvodu výměny cisterny. Stávající starý Liaz CAS 25, 706 RTHP, za mladší Liaz 101.860 ( Karosa ). Z důvodu nedostatku řidičů do výjezdové jednotky, si Stránský L. ml. a Hloušek Vít ml., rozšiřují řidičské průkazy o skupinu C.

Za obětování svého volného času a celoroční práci s mládeží bych zde poděkoval manželům Evě a Jiřímu Havlovým, kterým plnohodnotně pomáhá Markéta Šimůnková. Moc děkuji.

To by byl zkrácený výčet z činnosti za letošní rok.

Závěrem bych ještě poděkoval všem více, nebo méně činným členům sboru. Nesmím zapomenout i na rodiče, kteří pomáhají naším vedoucím mládeže a i nečlenům, kteří nám věnují svůj volný čas při konání akcí pro širokou veřejnost.

Drahuš a Věrce za jistě dobrou večeři která nás teprve čeká.

Já vám děkuji za pozornost a přeji krásné prožití svátku vánočních i šťastný nový rok.

Za SDH Kundratice: starosta Říha Jan

 

Výroční zpráva za rok 2017

Vážené sestry, vážení bratři hasiči, přítomní hosté, vítám Vás na dnešní výroční valné hromadě.

 Po roce se scházíme, abychom zhodnotily činnost našeho sboru, který čítá k dnešnímu dni 116 členů.

Letošní rok jsme započali, přípravami atraktivního, našimi dítky očekávaného, dětského karnevalu a pro jejich rodiče hasičský bál, konaný 14.1.2017 . Ve 14h zazněli první, dětmi oblíbené songy  z reprodukované hudby, kterou nám zajistil L. Stránský ml. a zároveň celé odpoledne moderoval. V průběhu her, soutěží, tancování, a promenády v rozličných maskách se hodnotilo a bodovalo. Po ocenění všech masek si děti mohly vylosovat spoustu krásných cen z bohaté tomboly.

Na večer, po rychlém úklidu a ještě rychlejší přípravě sálu na bál se po 20h rozezněla hudba pan Červeného. Nám známé tóny, které přerušila půlnoční  bohatá tombola, nás provázely do ranních hodin.

27.2. jsem byl pozván na veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde byly vzneseny naše požadavky a hlavně výše požadované částky o dotační příspěvek pro činnost našeho sboru. Která nám byla v celé výši schválena a poté i vyplacena. Tímto děkuji Obecnímu úřadu.

2.3. v KD Golf Semily proběhlo proškolení Pokladníků, kterého se z účastnily Stránská J., Říha J.. Podstatou , bylo seznámení se zavedením EET a správné vyplňování finančního i majetkového přiznání.

25.3. se nám opět podařilo připravit krásné odpoledne pro starší a pokročilé. Sousedské posezení. V 15h k nám přivezl autobus br. Jiřího Říhy , sousedy a sousedky z Košťálova. Při hudbě od pana Červeného se bavilo, tancovalo cca 100 hostů. Pro zpestření odpoledne vystoupily děti s nacvičenou ZUMBOU pod vedením K. Šaldové, dále sólové taneční vystoupení děvčat Neli Stránské a Zuzky Vejnarové. Zlatým hřebem odpoledne bylo bezkonkurenční vystoupení POUPAT. Po 20h Havel Jiří rozvezl naší dodávkou sousedy do jejich domovů.

8.5. letos vycházelo na pondělí. Ideální termín pro konání dílčí soutěže o pohár dráčka Soptíka. Jelikož před námi byl celí volný víkend, tak bylo spousta času na přípravu sportovišť ( útoku, štafety 4x60m) a bohatého občerstvení, pro 40 družstev (tj. 400 soutěžících) + - 100 diváků. V 7h ráno přišli první dobrovolníci do služeb, v 9h se zahájila soutěž nástupem všech zúčastněných týmů. Poté se rozběhl  pro někoho nekontrolovatelný mumraj dětí a dorostu. Okolo 14h utichl hřmot motorů hasičských stříkaček a nekončící překřikování dětí s vedoucími mládeže. Po té proběhl  nástup, při kterém bylo slavnostní vyhlášení výsledků dílčí soutěže. Jelikož nám všechno snědli a vypily, tak jsme vše poklidily, uklidily a navečer se rozešli domů.

3.6. sousední sbor SDH Svojek uspořádal okrskovou soutěž při oslavách 135 let od založení sboru. Této soutěže jsme se zúčastnily v maximálním počtu družstev, která se umístila : ml. děti 3., str. děti 1., ženy 4., muži 2.. Po té pro nás sousedé ze Svojku připravily krásné slavnostní odpoledne a večer.

10.6. někteří z nás vypomáhaly místnímu spolku TJ Sokol při pořádání dětského dne.

26.8. na tento den nás již po třetí požádal Josef David, abychom mu zajistily celodenní  občerstvení pro nadšence motorsportu ( závody legendárních pionýrů- fichtlmazec).

I v letošním roce musel prověřit Jiří Havel způsobilost naší cisterny, která na STK v Jičíně prošla bez závad.                  

Během podzima 29.10. nás vyzvaly z HZS CR k výjezdu, pro technickou pomoc k odstranění popadaných stromům v naší obci.

Pro zlepšení bojeschopnosti, pro nás 5.11. SDH Libštát připravil  taktické cvičení v našem okrsku. Námětem byl požár nízké budovy ( lokalizovat ohnisko, záchrana osob v dýchacích přístrojích, doprava vody a následné uhašení a likvidace požáru).

10.11. se konalo setkání výkonného výboru se zasloužilými hasiči ve Vysokém n. J. Kde nás reprezentovali Vejnar Jiří a Vejnar Jan.

16.11. od 18h se zde v sále Obecního domu konalo jednání Košťálovského okrsku. Kde jsme se dozvěděli něco o činnosti a hospodaření okrsku. Dále si předali termíny konání letošních valných hromad, plesu a soutěží na příští rok.

Letošní rok byl v našem sboru, také bohatý na významná životní jubilea.  Dodatečně všem blahopřeji k tak významným mezníkům v jejich životě.

Tím to jsme se dostali k dnešnímu dni a ode mne nezaznělo nic o dětech v našem sboru. Tuto zprávu o činnosti s mládeží vám přednese vedoucí mládeže Eva Havlová.

Na závěr bych chtěl hlavně poděkovat Evě a Jirkovi Havlovým kteří s Markétou Šimůnkovou věnují spoustu drahocenného času naší nejmenším. Jak při přípravách, tak při samotných soutěžích.

Poděkování posílám Janě a Drahuš do kuchyně za jistě výbornou večeři.

Nesmím zapomenout na všechny činné členy, byť někteří více nebo méně přispějí k činnosti v našem sboru.

Děkuji a přeji vám a vaším rodinám krásné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v novém roce.

Jan Říhá - starosta sboru

 

Výroční zpráva za rok 2016

Vážené sestry, vážení bratři hasiči, přítomní hosté, vítám Vás na dnešní výroční valné hromadě.

Uplynul rok a my se zde opět scházíme, abychom vyhodnotili činnost našeho sboru. Náš sbor má 123 členů.

Naší první kulturní akcí v roce, byl tradiční dětský karneval a hasičský bál konaný 16.1. O týden dříve v sobotu 9.1.,se začalo roznáškou pozvánek a předprodejem lístků. V pátek navečer jsme se sešli a začali s přípravami dětmi očekávaného karnevalu a pro dospělé večerní bál. V sobotu 16.1. od 14 h. se začali zbíhat dítka v maskách v doprovodu rodičů, babiček, dědečků, kteří zcela zaplnili krásně vyzdobený sál. Při průběhu rozmanitých soutěží, promenád, přítomní hodnotili nejlepší masku, která byla na konci vyhlášena, a spolu s ostatními oceněna. K větší radosti dětí proběhla i bohatá tombola. Celé odpoledne hrála reprodukovaná hudba. Okolo 18 h. utichl dětský jásot a začalo se uklízet a zároveň připravovat na večerní Hasičský bál. Ve 20 h. začala hrát hudba (duo p. Červeného) a první páry se jali tance. Tančilo a veselilo se až ke 3 h. raní. Zpestřením večera byla také bohatá tombola. Ke spokojenosti hostů byl zajištěn rozvoz naší dodávkou.

Koncem roku 2015 a hnedle po novém roce proběhla administrativní změna ve sboru. Přeregistrace sborů ve spolkovém rejstříku, změna spočívá v názvu. Oficiální název zní SH ČMS SDH Kundratice.

Začátkem Února oslavily významné životní jubileum 70. narozeniny, Kovář Jiří dne 9.2. a dne 10.2. Havel Vladimír, jemuž při této příležitosti za dlouholetou a obětavou práci pro SDH Kundratice bylo předáno vysoké vyznamenání,- Řád sv. Floriána.

26.2. v Bělá se konala VVH Košťálovského okrsku. Kde jsme byly seznámeni s činnosti okrsku a následujícími termíny akcí a soutěží na rok 2016.

21.3.jsme uspořádali od 15h v sále Obecního domu VII. Sousedské posezení pro starší a pokročilé. K poslechu a tanci hrálo známe duo p. Červeného, dětí nacvičily divadelní vystoupení, pohádku o Sněhurce, seniorky ,,Poupata‘‘ nás opět překvapily nádhernými tanečními vstupy a bratři sokolové byli vidět při nacvičené sestavě s matracemi. Příjemné odpoledne se protáhlo do večerních hodin.

 

8.5. V Neděli od 7-18h. jsme uspořádali na místním hřišti dětskou soutěž v požárním sportu O dráčka Soptíka. Byla to naše nová zkušenost

v organizování této soutěže o tak velkém počtu soutěžících. Přijelo k nám 35 týmů, 17 mladších, 16 starších dětí a 2x přípravka. Základem úspěchu je počasí a to nám vyšlo parádní. Velké množství dobrého občerstvení se nám také podařilo zajistit a to cca pro 400 soutěžících a jejích doprovod + diváky. Na drobné organizační problémy, které neměli vliv na hladký průběh soutěže, vše klaplo na 1*. Tímto považuji tuto akci za úspěšnou a v roce 2017 nás čeká další ročník.

11.6. od 13h. SDH Libštát pořádalo Okrskovou soutěž při příležitosti 135 let od založení sboru. Náš sbor reprezentovalo 5 družstev. Přípravka a starší děti skončily na 2 místě, mladší děti na místě 3, ženy a muži na 4 místě.

25.6. jsme byli nápomocni místní organizaci TJ Sokol při pořádání Dětského dne, kde se někteří z nás před očima dětí proměnili v pohádkové bytosti.

1.7.byl ohlášen z HZS ČR požár v Košťálově na skládce odpadu f. Marius Pedersen. Naše jednotka vyjela počtu 1+3.

27.8. se na Kamínce pořádal druhý ročník 4 hodinového závodu motocyklů FICHTL MAZEC, kde jsme opět zajišťovali celodenní občerstvení. Po zkušenostech z minulého ročníku se vědělo co je a není potřeba a o to to bylo jednodušší. Opět vydařená akce. Při vyhlášení výsledků jsme byli pochváleni pořadateli i závodníky za bezvadnou týlovou zálohu. Těšíme se na spolupráci při dalším ročníku.

 

Havel Jiří připravil cisternu na STK a 19.10. Hloušek Vít úspěšně absolvoval v Jičíně technickou kontrolu.

 

11.11. proběhlo v Rovensku pod Troskami setkaní zasloužilých hasičů. Za náš sbor se zúčastnili Vejnar Jan, Vejnar Jiří, Havel Vl. nstr.

 

17.11. SDH Běla vyhlásilo ve 14:45 Taktické cvičení Košťálovského okrsku na objekt DS Agro Běla, kde došlo k zahoření haly místní výrobny peletek. Naše družstvo vyjelo v počtu 1+3.

18.11.SDH Libštát uspořádali schůzi Košťálovkého okrsku.

A to by bylo ve stručnosti vše z dění v našem sboru za rok 2016.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům za aktivní činnost ve sboru.

Taktéž dík Obecnímu úřadu a sponzorům kteří nám každoročně, obětavě přispívají a podporují v práci s mládeží.

Poděkování patří i do kuchyně kde na nás čeká jistě dobrá večeře.

Úplně na závěr bych měl velké poděkování Evě, Jirkovi Havlovým a Markétě Šimůnkové, za obětování svého volného času pro práci s naší drobotinou. Děti jsou totiž jediní, kteří nás reprezentují na různých soutěžích po celém okrese. Děkuji Vám.

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2015   

Jan Říha - starosta sboru

Výroční zpráva SDH Kundratice za rok 2015

 

Vážené sestry, vážení bratři hasiči, přítomní hosté, vítám vás na dnešní výroční valné hromadě, konané zde v sále Obecního domu.

Po roce se scházíme, abychom zhodnotily činnost našeho sboru. Náš sbor čítá k dnešnímu dni 113 členů.

Na sklonku jara 3.5. 2015 nás opustil dlouholetý člen, bratr Oldřich Hlaváč. Prosím, uctěme minutou ticha jeho památku. Děkuji.

Na počátku se vrátím ke konec roku 2014, kdy na Výroční valné hromadě SDH Kundratice proběhly volby výboru SDH. Z hlediska přehnaného zájmu o tyto funkce, nedošlo ve sboru k zásadním změnám.

Rok 2015 jsme zahájili kulturní akcí pro naše děti a dospělé tradičním dětským karnevalem a následným hasičským plesem. Ve 14hod krásně vyzdobený sál přivítal spoustu dětí v doprovodu rodičů, babiček a dědů. Defilé masek, soutěže a bohatá tombola přispěla k dobré náladě všech a volná zábava pokračovala cca do 18hod.

Bleskový úklid a příprava na večerní ples pro dospělé, aby první tóny známého dua p. Červeného mohly zaznít úderem 20té hodiny. I dospělí se dočkali půlnoční tomboly, ve které byla spousta krásných cen, hudba v tempu zněla do brzkých ranních hodin a tanečníci ocenili i rozvoz do tepla svých domovů.

13.-14. února 2015 Se zúčastnili školení strojníků JPO v Jablonci n. Nisou, Hloušek Vít st. i ml. a Jakub Svoboda.

20. února jsme od 19. hod uspořádali okrskovou schůzi VVH Košťálovského okrsku. Zde se také konaly volby do výboru okrsku, vše beze změn.

7.-8. a 14.-15. března probíhalo v Bílých Poličanech školení velitelů JPO. Úspěšně proškoleni byli Hejsek Josef, Havel Jiří a Říha Jan.

21. března 2015 se od 8:00 do 14:00hod konalo Shromáždění delegátů okresu Semily. Náš dobrovolný sbor delegoval Jana Říhu a Jiřího Havla. Hlavním programem byla volba starosty OSH Semily, jímž se stal Arnošt Černý.

Tentýž den, teda 21.3.jsme připravili pro naše spoluobčany Sousedské posezení. Autobus br. Jiřího Říhy k nám přivezl sousedy z Košťálova a odpoledne plné hudby s p. Červeným mohlo začít. Program nám zpestřily děti s divadelním vystoupením (pohádka O šípkové růžence), předtančení zumby a Televarieté v podání našich Poupat. Překvapením pro všechny byly Akvabely. Odpoledne s občerstvením se celkem vydařilo a po skončení byl zajištěn rozvoz naší dodávkou(Evou Havlovou).

21. dubna 2015 v 15:46 byl vyhlášen HZS ČR výjezd k požáru lesního porostu v Košťálově u pomníku v Bosně. Naše jednotka vyjela v počtu 1+3 členové.

V sobotu 23. května 2015 se na areálu Pod Kozlovem v Košťálově konala okrsková soutěž ku příležitosti 120. výročí založení SDH Košťálov. V soutěžích nás reprezentovalo družstvo mužů, které skončilo na 5. místě, žen na 4. místě, str. děti na 2. a děti ml. na 3. místě.

27. června 2015 při přípravách na Procházku pohádkou naší obcí opět zazněla siréna a byl vyhlášen výjezd k požáru nízké budovy v Košťálově na bývalém prasečáku. Nakonec byl poplach planý a tak jsme ani nevyjeli a dětský den byl ohrožen pouze krátce.

V průběhu suchého léta nás obec požádala o technickou pomoc v podobě zalévání keřů na dětském hřišti a dovoz vody na hřbitov na Čikváskách. 2x byla využita cisterna na zalití nově vysázeného lesa na pozemku br. Jana Říhy.

 

Koncem prázdnin jsme byli osloveni pořadateli motocyklového závodu pionýrů (FICHTL CUP), jestli bychom nezajistili zázemí a občerstvení. 29.8. jsme se jali jejich nabídky si přivydělat. Nakoupilo se nealko i alko pití, klobásy, sekaná na Burgry a pečivo. Eva Havlová uvařila polévku. Den před akcí se vše připravilo na místě konání. U lesa na Kamínce se postavil stánek, zapůjčený od br. z Libštátu a byli očekáváni první účastníci závodu. Dorazili tři týmy, se kterými v družném hovoru vydrželi naši bratři dobrovolníci cca do 01hod po půlnoci. Ráno v 07hod se začalo naostro, soutěžní týmy přijížděly a nastal cvrkot. Okolo 17hod utichl rachot motorů a my začali vše uklízet. Do setmění bylo hotovo. Tato akce byla zkušenost. Neodmítneme další výzvu na příštím ročníku.

Abychom splnili závazek, že uspořádáme zábavu, tak 18. září 2015 od 20hod Láďa Stránský ml. připravil Rozloučení s létem. Tempo zábavy udával sám DJ Láďa osobně. Do tří hodin ráno se s létem loučilo přibližně 100 hostů.

2. října v 19hod ohlášení malého požáru zahoření staré trávy v Kundraticích na Zimrově. Po řádném prolití celou cisternou, jsme nabrali ve 20:30 hod novou vodu a stroj uklidili. Výjezdu se účastnil Říha Jan, Hloušek Vít st. Požár ohlásil a pomáhal hasit Janata František.

20.října byla provedena STK na cisterně. Úspěšně absolvoval Hloušek Vít st.

24. října se v Chuchelně od 15:00 konalo vyhlášení soutěže Dráčka Soptíka. Zde se zúčastnilo družstvo starších dětí.

Koncem října se prováděla technická pomoc pro obec, proplachování kanalizace, které prováděl Jiří Havel a Vít Hloušek st.

V pátek 6.listopadu proběhlo setkání zasloužilých hasičů v sokolovně v Bozkově. Našimi delegáty byli Havel Vl. nstr. a Burket Petr.

15. listopadu ve 13:30 byl vyhlášen poplach taktického cvičení v našem okrsku, které se konalo ve Svojku na zemědělský objekt.

20. listopadu Svojek uspořádal okrskovou schůzi v Kulturním domě. Tam jsme byli obeznámeni s činností v okrsku a s plánovanými změnami dle nového občanského zákoníku. Upřesněny byly termíny plánovaných akcí (koordinace valných hromad, plesů, atd.)

V průběhu roku 2015 probíhala dětská výtvarná a literární soutěž „Požární ochrana očima dětí“, je určena pro děti základních a mateřských škol. K naší velké radosti ve své věkové kategorii nakreslila nejlepší obrázek Adéla Janoušková a získala tak první cenu.

To by bylo ve zkratce vše z činnosti našeho sboru.

Dovolte mi, abych poděkoval Janě a Drahuš za jistě dobrou večeři, která nás teprve čeká.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za drahocenný čas věnovaný sboru.

Přeji vám a vaším rodinám krásné a veselé prožití svátků vánočních, mnoho štěstí a zdraví v novém roce.

Děkuji

 

Výroční zpráva za rok 2014

Jan Říha - starosta SDH Kundratice

Výroční zpráva SDH Kundratice za rok 2014

 

Vážené sestry, vážení bratři hasiči, přítomní hosté, vítám vás na dnešní výroční valné hromadě.

Po roce se scházíme, abychom zhodnotily činnost našeho sboru, který čítá k dnešnímu dni 121 členů.

 

Naší první kulturní akcí v roce, byl tradiční dětský karneval a hasičský bál konaný 18.1. . Vše ale začalo o týden dříve v sobotu 11.1., roznáškou pozvánek a předprodejem lístků. Náročný to úkol, jak časově, tak fyzicky. Po týdením odpočinku se začalo s přípravami dětmi očekávaného karnevalu a pro dospělé večerní bál. V sobotu 18.1. od 14 h. se začali zbíhat dítka v maskách v doprovodu rodičů, babiček, dědečků, kteří zcela zaplnili krásně vyzdobený sál. Při průběhu různých her, soutěží, promenád, diváci hodnotili nejlepší masku, která byla na konci vyhlášena a s ostatními maskami oceněna krásnými cenami. K větší radosti proběhla bohatá tombola, ze které si děti odnesly spoustu věcí. Celé odpoledne hrála reprodukovaná hudba. Okolo 18 h. utichl dětský jásot a začalo se uklízet a zároveň připravovat na večerní Hasičský bál. Ve 20 h. začala hrát hudba (duo p. Červeného) a první páry se jali tance. Tančilo a veselilo se až ke 3 h. raní. Zpestřením večera byla bohatá tombola, ve které hlavní cenou bylo živé sele. Kulturní vsuvku nám předvedli účastnici Kundratického tanečního kurzu pro pokročilé i začátečníky. Ke spokojenosti hostů byl zajištěn rozvoz naší dodávkou.

Začátkem Února jsme zažádali o koncesi k prodeji lihovin, která nám byla do 14 dnů přidělena.

21.2. proběhla Okrsková schůze v Libštátě, kde jsme byli seznámeni s činností okrsku a datumy nastávajících akcí (okrsková soutěž, příprava na hru Plamen a jiné soutěže).

24.2. na Obecním Úřadu v Košťálově proběhlo veřejné zasedání. Při projednávání rozpočtu nám byl schválen finanční příspěvek ve výši 20 000 kč za to Obecnímu Úřadu děkujem.

Další námi prověřenou akcí je již VI. Sousedské posezení pro starší a pokročilé. Které jsme uspořádali v sobotu 22.3. od 15 h. v sále Obecního domu. K tanci a pohodě sobotního odpoledne hrála známá hudba p. Červeného. Také nechybělo překvapení v podání našich seniorek a vystoupení dětí. Tato povedená akce se protáhla až k 21 h., kdy zajištěná doprava p. Boukalem, rozvezla naše spolu občany ke svým domovům.

Koncem Března s několika členy sboru jsme se přidali k ostatním Kundratickým organizacím a zahájila se příprava na rekonstrukci Obecního domu, kde pořádáme naše kulturní akce a máme tu Hasičskou klubovnu pro naši drobotinu. Výpomoc spočívala ve vyklízení starého nábytku, nepotřebné harampádí z půdy i jiných koutů budovy a umožnění snadnému přístupu dělníkům do našich prostor.

29.3. nás požádal Kopecký Z. o preventivní pročištění kanalizační propustí mezi Kopeckými a Lukešovými na hořením konci.

12.4. Holovičová T., Hejsek J., Eva a Jirka Havlovi se zúčastnily školeni vedoucích mládeže.

10.5. od 13 h. jsme uspořádali Okrskovou soutěž v požárním sportu, během odpoledne, družstva žen, mužů a dětí z Košťálovkého okrsku, při útoku a štafetě změřili mezi sebou svoje síly a rychlost. Po sečtení časů se naše družstvo žen umístilo na 4. místě, muži skončili také na 4. místě, starší mládež nebyla o nic lepší, také 4. místo a mladší děti si vyběhali krásné 2. místo. Po slavnostním nástupu a vyhlášení výsledků cca okolo 18 h. se někteří rozjeli domů a Ti co zůstali a oslavovali, tak se dočkali následující večerní taneční zábavy se skupinou REALITY ROCK. Ta to zábava byla iniciativou naší mládeže, která si vyzkoušela jaké to je připravit vše k tomu potřebné,( od vstupenek, pití, jídla, lidí do služeb, hudby atd.). Klobouk dolu vše zvládli na jedničku, ale opět to počasí, zase přišlo to špatné. Déšť, chladno, malá účast je nezaskočila a tančilo se do 2 h. ráno. V neděli s pomocí nás starších se vše uklidilo, ale v očích mladých pořadatelů bylo spíše zklamání, než nadšení do konání dalších akcí.

23.5. v 18.h začalo pršet. Vzápětí déšť přešel v průtrž mračen, a kde jinde by mohlo pršet nejvíc, než na hořením konci. Po půl hodině prudkého deště se opět valila voda z luk a polí od Libštatska, Kružska a z druhé strany od Strážniku. Největší škody se ukázaly na cestě k Voborníkom a kolem chalupy Kocumových, kam přijelo pomoct i několik dobrovolníků z dolení časti Kundratic, kde se voda udržela v korytě potoka. Těmi byli: Junek L., Janoušek R., Stránský L.st. a ml., Hloušek Z., Mach L., Havel Vl. nst., Kuchař J., Pospíšíl J.a manželé Máslovi. Tím to bych jím chtěl poděkovat za sousedskou výpomoc v obci. Dále voda ničila nejen cesty, ale protekla několika stodolami, zatopila sklepení domu v okolí potoka. Povodňová vlna se prohnala Kundraticemi dále do Košťálova, kde se zastavila o hráz rybníka a ohrožovala budovy a majetek firmy Trevos, kam bylo útvarem vysláno i naše výjezdové družstvo. Zde se s kolegy z Košťálova pytloval písek , stavěly hráze, ucpávaly vchody do budov podél koryta v areálu firmy. Okolo 23.h. byl zásah odvolán a my se vrátili domu.

24.5. Košťálovský sbor pořádal u nás v Kundraticích na hřišti soutěž Soptík. Za drobné pomoci našich členů se zde cítili jako doma.

6.6. Vedoucí mládeže s dětmi se odpoledne sešli u mlýna na dolením konci Kundratic a jali se praní špinavých hadic ze soutěží. Poté rozdělali oheň a opekli si uzenky.

Od 17.-31.7. byla provedena v dílnách firmy DS Chuchlík generální oprava čerpadla a drobnější kosmetické úpravy na naší cisterně, kterou zajistil Havel Jiří. Zároveň byla cisterna připravena na STK, kterou s ní absolvoval Hloušek Vít.(oba prošli bez závad)

10.8. se nad Kundraticemi zatáhlo a zprudka sprchlo. Opět to propláchlo pár stodol a sklepů na hořením konci. Žádné velké škody nebyly hlášeny, tak postačila sousedská výpomoc.

V týdnu od 12.-do18.8. musela být na útvaru v Semilech odhlášena cisterna

z pohotovosti, z důvodu, že podstatná část členů sboru a výjezdové jednotky odjela na dovolenou.

23.8. manželé Eva a Jirka Havlovi uspořádali pro malé hasiče s rodinnými příslušníky výlet do zábavného centra MIRÁKULUM v Milovicích u Lysé n. L.

6.9. nás přizval Lukeš F., jeden z dlouholetých členů našeho sboru na oslavy svých 60 narozenin. S darem a gratulací k jeho výročí mu bylo popřát 6 zástupců sboru. O týden později 12.9. slavil další z dlouholetých členů své 80 narozeniny, Čech Jaromír. Toho navštívili 3 delegáti ze sboru a předali mu dárkový koš a upomínkovou plaketu.

 

20. a 27.9. se v Obecním domě začalo uklízet po několikaměsíční rekonstrukci. Nejdříve si každý spolek uklidil své prostory a poté jsme se společně vrhli na zbytek budovy.

 

19.10. ve 12:30 bylo vyhlášeno taktické cvičení na nízkou budovu internátu bývalé Barevny v Košťálově. Zde se prověřila technika při hašení střech.

 

14.11. Proběhlo v Poniklé setkání se zasloužilými funkcionáři okrsku. Za náš sbor byli vysláni dva zástupci. Vejnar Jiří st. a Vejnar Jan.

 

22.11. 6 členů odjelo do hasičské výzbrojny v Liberci. Zde byly zakoupeny 2 dámské a 4 pánské nové vycházkové uniformy.

To by bylo v krátkosti asi tak všechno z naší činnosti za rok 2014.

 

Dovolte mi, abych poděkoval Janě a Drahuš za jistě dobrou večeři, která nás teprve čeká.

A závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem za celoroční práci vykonanou pro náš spolek a těším se na další spolupráci.

Přeji vám spokojené vánoce a úspěšný následující rok.

 

Výroční zpráva za rok 2013

JAN ŘÍHA - starosta sboru

 

 

Vážené sestry, vážení bratři hasiči, přítomní hosté, vítám vás na dnešní výroční valné hromadě.

 

Uplynul rok a my se zde opět scházíme, abychom vyhodnotili činnost našeho sboru. Náš sbor čítá k dnešnímu dni 120 členů.

 

Letošní rok jsme zahájili činnost tradičním dětským karnevalem a hasičským bálem. Konaném 19.1. v sobotu od 14 h. Do bohetě vyzdobeného sálu se začali scházet první děti v maskách za doprovodu rodičů. Po naplnění sálu se roztočil kolotoč zábavy a soutěží. Přísedící rodinní příslušníci tvořící diváky a zároveň porotu, rozhodovali o nejlepší masce karnevalu. Poté přišla nařadu bohatá tombola v které bylo pro každého něco. Po celou dobu karnevalu nás provázela reprodukovaná hudba řízená M. Cincibusem a H. Kovářem. Okolo 18 h. odešel poslední návštěvník zdařilého dětského karnevalu. Začal boj s časem. Rychle uklidit sál, doplnit občerstvení a připravit vše na večerní Hasičský ples. Přivezla se hudba ( duo p. Červeného) a ve 20 h. začali přichazet první tanečníci. Hrálo a tančilo se v naplněném sále, před půlnocí proběhla tradiční tombola. Po drobném zádrhelu, kdy byly téměř všechny losy rozprodány a nikdo si nechodil pro výhry, se vše dohledalo, vyřešilo a poté každý odešel s nějakou tou výhrou. Zábava pokračovala do 2 h. ráno.

 

21.1. Se konalo shromáždění představitelů SDH okresu Semily od 16 h. v kd Golf v Semilech. Kde nás zastupoval Jiří Vejnar st. . Při této příležitosti nám bylo předáno čestné uznání OSH za velmi dobré zajištění okresní soutěže Plamen.

 

25.2. Jsem byl přizván na zasedání Zastupitelstva obce Košťálov. Při projednávání rozpočtu nám byl schválen finanční příspěvek ve výši 20 000 kč za to Obecnímu Úřadu děkujem.

 

15.3. proběhla okrsková schůze konaná ve Svojku. Na ní jsme se seznámili s činností sborů a datumy plánovaných akcí na tento rok. Na nás připadlo uspořadat námětové cvičení.

 

23.3. Další tradiční akcí bylo Sousedské posezení. Po přípravě sálu, občerstvení a opět naší známou hudbou (duo p. Červeného) k nám objednaný autobus z ČSAD Semily přivezl sousedy z Košťálova, po naplnění sálu místními sousedy se zahájil odpolední program divadelním představením pohádky o Popelce, kterou si nacvičili naši nejmenší herci z řad hasičů a sokolů. Pod vedením Jitky Valentové, Darči Janouškové. Poté malá ukázka cvičení z dětmi pod taktovkou Lídy Janouškové, dále opět očekávané vystoupení naší nejstarší generace v podání Poupat. Zábava pokračovala, tančilo se, hodovalo do večerních hodin. Okolo 21 h. odvezl autobus sousedy ke svým domovům.

 

8.5. dopoledne se sešlo u hasičárny 7 členů a pustili se do jarního úklidu. Mimo regálu na hadice se vše vystěhovalo z hasičárny ven a začalo se gruntovat. Při té příležitosti se umístil tolik toužený a potřebný věšák s lavicí pro zásahové oblečení, který za pomoci Víty Hlouška ml. a Míry Cincibuse přivedly do funkčního stavu. Poté se vše ometlo, zametlo a srovnalo zpět. Před obědem bylo hotovo.

 

18.5. proběhla Okrsková soutěž v Bělé, při příležitosti oslav 120 let založení sboru. Zúčastnili jsme se v plném počtu soutěžních družstev (muži, ženy, děti ). Při ranním nástupu počasí moc nepřálo, ale jak již to bývá vše se v dobré obrátilo. Počasí se umoudřilo a soutěž mohla začít. Po vyhlášení výsledků, kde naši dosáhli na : muži 4, ženy 4, děti 2, pokračovaly oslavy dlouho do noci.

 

Koncem května republiku zasáhli povodně. Po uklidnění situace jsme chtěli nabídnout pomoc postiženým po povodni. Jak již jsme si vyskoušeli ze srpna 2010 v Bílém Kostele u Chrastsvi. Po dohodě s Košťálovskými hasiči bylo připraveno na telefonu 6 našich členů a čekalo se kam nás útvar vyšle. Byla to taková hara na čekanou. V dodávce vše nachystáno (plovoucí čerpadlo, hadice, gumovky, prac.rukavice atd.) a doma tašku s osobníma věcma. Po týdnu čekání jsem kluky odvolal.

6.6. jsme darovali finanční čásku 5000,- kč. Na dobrovolnou sbírku Pomoc lidem postiženým povodní. Tato čáska byla předána SDH Semily 1, který ji v rámci celé sbírky předal starostoj obce Tuhaň u Neratovic a dále byla rozdělena do rodin Hodboďova a Majerova.

 

Jak se říká, kdo si počká ten se dočká 8.6. přišla do Kundratic bouřka, která nejvíce zasáhla hoření část obce, kde způsobyla lokální povodeň. Hnedle byl zásah na světě. Začalo to u Švábů Kundratice 78, kam jseme byli vysláni Semilským útvarem. Zde propěhlo odčerpání vody ze sklepa a následné vynošení a očištění věcí od bahna. Během tohoto zásahu nám příjeli na pomoc hasiči z Košťálova, kteří jeli rovnou ke Kocumom na cestu k Voborníkom, kde byly následky povodně nejsilnější. Proud vody zde bral vpodstatě vše co mu stálo v cestě.(naštípané dřevo, bazén, lávku přes potok, málem i osobní auto a úplně podemlel přijezdovou cestu k Voborníkom). Zde nás čekalo:pročištěni propustí pod cestami, vysání a vyčištění sklepa atd. kde nestačila lidská síla musela být nasazena těžká technika( traktor bagr od AD Mach a nákladní auto od DS Chuhlík dovážející material na provizorní opravu cest ). Poté jsme se přesunovali po Kundraticích ke Šlazom, kde se opět čistila cesta k teletníku. Tady nám pomol Jenda Janoušku s trktorem při odvozu naplaveného kameniva. Na závěr nás čekala propust pod cestou u Cardalu za dílnama, kde proud vody úplně vytrhal potrubí ze země.

Tímto chci poděkovat všem hasičům z Košťálova. Kundratickým ( Vláďovi nst., st., ml., Jirkovi a Evě Havlovým, Hloušek Z., Junek R., Říha J. a D. Kašparové, M. Říhové za poskytnutí občerstvení).

 

Následující týden v období od14.-18.6. jsem se zúčastnil s naší dodávkou pomoci po povodni v Praze (sportovní areal MV v Bubenči).

 

5.7. Bylo námětové cvičení konané v Kundraticích na budovu družstva (tzv. vazný). Poplach byl nečekaně vyhlášen v 21 h. telefonicky do okolních sborů. První dojel sbor z Kundratic, v zápětí Košťálov, Libštát, Bělá a Svojek nedojel. V oběktu bylo nahlášeno 7 osob, proto byla nasazena dýchací technika Košťálov, Libštát. Ostatní sbory zajišťovali dodávku vody. Po záchraně osob a dohašení ohnisek bylo cvičení ukončeno nástupem jednotek, shodnocením zásahu po drobném občerstvení ve 22 h. bylo ukončeno.

 

20.7. tento den jsme uspořádali taneční zábavu na letním parketě se skupinou Suffering Souls. Letos nám nezvykle přálo pěkné počasí i hojná účast příznivců tohoto žánru hudby. Zábava byla zahájena v 21 h. a pokračovala cca do 2 h. ráno bez nějakých vážných problémů. Ale ráno bylo vše jinak. Pár hrdinů posilněných alkoholem nám cestou domů dokazovalo jakou mijí sílu a že se ničeho nebojí. Viníky našli a ti se omluvili . Byla to nepříjemná zkušenost, ale doufám že nás to neodradí od pořádání dalších zábav.

 

18.10.se v Bělé konala okrsková schůze, kde byly sbory seznámeny s činností a hospodaření okrsku. Byly nahlášeny datumy valných hromad a plesů pořádané sbory.

 

24.10.Vit Hloušek st. absolvoval v Jičíně s cisternou STK bez žádných vekých problémů.

 

15.11. SDH Svojek uspořádal shromáždění zasloužilých členů sborů našeho okresu. Náš sbor reprezentovali členové Vejnar Jiří nst. a Havel Vl. nst.

 

19.11. se naše starší a mladší děti pod dohledem vedoucich mládeže zúčastnili v Bukovině u Čisté podzimního kola hry Plamen.

 

5.12. Co čert nechtěl. V 8:26 přišla na telefony naší výjezdové jednotky sms zpráva od HZS ČR o požáru nízké budovy v Kundraticích 172 prostoru dílen firmy DS Chuchlík. Pět zásahu schopných členů se sešlo v hasičárně. Po převléknutí do zásahové výstroje a drobném ale podstaném problému při startování cisterny, který se vzápětí hned vyřešil, odjeli 4 členové k požáru. Na místě nám byl velitelem zásahu z HZS přidělen úkol pomocných prací při rozebírání plechové střechy, pod kterou doutnala tepelná izolece. Tu bylo zapotřebí vynosit z půdního prostoru ven a dohasit. Po ukončení zásahu byla budova předána majiteli a my ve 14.30 odjeli domů.

 

Během roku se našim nástupcům, malým hasičům, věnovali Eva a Jirka Havlovi,Terka Holovičová, Josef Hejsek. Ti nás obeznámí s celoroční činností ve své zprávě. Za tu obětavou práci jim děkuji a přeju plno elánu do další činnosti.

 

Také ostatní členové nezaháleli.Pomáhali jsme s přípravami dětského dne, o vodní zdroje se staral Havel Vl nst. , celoročni údržbu okolo hasičárny Vejnar Jiří nst. , Lukeš Franta se postaral o vystužení a zpevnění hasičské kádě na vodu, Havel Vl. st. vyrobyl kaslik na cisternu pro plovoucí čerpadlo.I těm děkuji.

 

P.Hajnové děkuji za večeři, která nás teprve čeká.

 

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za drahocený čas věnovaný sboru.

 

Přeji vám příjemnou zábavu po zbytek dnešního večera.

 

Přeji vám a vaším rodinám krásné a veselé prožití svátků vánočních, mnoho štěstí a hlavně zdraví v novém roce.

 

Děkuji  

Výroční zpráva SDH Kundratice za rok 2012

 

 
Výroční zpráva SDH Kundratice za rok 2012
 
Vážené sestry, vážení bratři hasiči, přítomní hosté, vítám vás na dnešní výroční valné hromadě, konané netradičně zde v sále školy.
 
Uplynul rok a my se opět scházíme, abychom vyhodnotili činnost našeho sboru. Náš sbor má k dnešnímu dni 117 členů.
 
Jako již tradičně jsme zahájili kulturní dění v obci přípravou dětského karnevalu konaném 21.1. Po zaplnění sálu dětmi, s doprovodem rodičů se rozběhl boj o nejlepší masku, hry a soutěže. K zábavě přispěl i prodej bohaté tomboly a reprodukovaná hudba, o kterou se vzorně postaral Mirek Cincibus a Honza Kovář.Byl to neskutečný mumraj dětí. Po rozdání posledních cen z dětské tomboly a odchodu poslední masky se začalo s rychlou přípravou na večerní pokračování pro dospělé. Na letošní hasičský ples přišlo nečekaně mnoho hostů. Když říkám mnoho, tak myslím MNOHO!! Večerem nás provázela hudba SCJ Jilemnice pana Háze. Zpestřením programu bylo předtančení mladých hasiček a opět bohatá tombola. Končilo se v ranních hodinách.
 
24.2. proběhla okrsková schůze, konaná v Košťálově, Na ní jsme se seznámili s činností v okrsku a s datumy akcí a soutěží.
 
24.3. Další povedenou akcí, připravenou pro naše starší a pokročilé občany bylo Sousedské posezení. Okolo 15. hod se začal plnit sál místními a sousedy z okolních vesnic, pro které byla zajištěna doprava. Tímto odpolednem opět provázela hudba pana Háze,bylo připraveno drobné občerstvení, předtančili malí sokolíci vedení Jitkou Valentovou, naše mladé hasičky a „Poupata“ pod vedením Jarči Machové. Hrálo a tančilo se ke spokojenosti všech do 21.hod.
 
21.4. se členové sboru zúčastnili přípravy hřiště na letní sezónu plnou akcí. Účast byla hojná.
 
Ale všechno, co se dosud dělo, byla brnkačka. Začalo to před rokem, asi koncem listopadu 2011. Byli jsme jako sbor osloveni, jestli bychom nezajistili 26.5. pořadatelské zázemí pro hru Plamen na letním areálu. Po dohodě členů výboru jsme přikývli. Během zimy jsme pochytávali informace, jak a co vlastně taková akce obnáší. Květen se neúprosně blížil. 19.5. vypukly velké přípravy. Největší oporou nám byl sousední sbor z Košťálova a to nejen radou, ale i v zapůjčení podstatné části překážek. Během celého týdne po odpolednách, kdo měl čas přiložil ruku k dílu. Lajnovaly se dráhy, stavěly překážky na místa, shánělo se občerstvení na celodenní akci. 26.5. v 8.hod ráno to vypuklo. Sjelo se 37 soutěžních družstev větších i menších dětí a spousta doprovodu a rozhodčích. Hřiště bylo do posledního místečka plné. Kromě jednoho zádrhelu na štafetě, která byla postavená v opačném směru, čehož si nevšimla ani kontrolni komise, vše klaplo na jedničku, i to počasí nám přálo.
A tady bych chtěl hlavně poděkovat Evě Havlové za to, že měla ty nervy a vydržela celou přípravu (hlavně vyměřování tratí štafety a útoku)
A taky Láďu Stránského ml., který byl vždy při ruce, ohromě aktivní, nechyběl při přípravách, i nám radil cenné zkušenosti, když on sám soutěžil.
 
Poděkování patří také Janě a Dráže do kuchyně, že zvládly nakrmit na 550 hladových krků.
Nejenom jim, ale všem, kdo jakkoli přispěl ke zdárnému chodu Jarního kola hry Plamen, bych rád z tohoto místa poděkoval.
Celému sboru patří taktéž uznání a pochvala od p. Miksánka (okresu).

 
29.5. se konalo námětové cvičení na budovu dílen v areálu firmy DS Chuchlík. Prověřily jsme každý sbor svoji techniku, výstroj a součinnost při zásahu. Naše jednotka vyjela v počtu 1+3. Dle názoru z útvaru Semily, toto cvičení nebylo hodnoceno jako dobré, ale od toho se to dělá, aby se mouchy vychytaly.
 
9.6. se konala ve Svojku okrsková soutěž k příležitosti 130.výročí založení sboru. Vyjeli jsme v plné zbroji a v plném počtu družstev – muži, ženy, st. děti, ml. děti a přípravka. Během soutěže se bojovalo doslova o každou vteřinu, jak při štafetě, tak při útoku. Po ukončení a sečtení všech časů vybojovali muži 3., ženy 2., starší děti 2., mladší 3. místo a přípravka byla v soutěži jako třešnička na dortu. Nakonec se společně slavilo až do rána.
 
28.7. nadešl čas uspořádat taneční zábavu s kapelou Suffering Souls. Po tradičním rituálu příprav, které už zvládáme na jedničku, přišel nečas. S tím jsme už sice tak trochu počítali, to je u nás tradice. Déšť vydržíme, bouřku zvládneme, že přijde málo lidí taky ustojíme, ale že nám vypnou proud – tak to je vrchol smůly! Kapela si sbalila fidlátka a po dohodě a simbolickém vyrovnání odjela domů. My jsme taky všechno uklidili, ale domů se nám nechtělo. Tak se dal věnec klobás do udírny, narazil se sud piva, přivezla od Havlů elektrická centrála a trochu jsme se do toho opřeli. Sesedli se kolem stolu, zapálili svíčky, aby byla „romantika“ a trousili moudra až do dvou hodin ráno. Druhý den se všechno zase poklidilo, zboží podléhající zkáze jsme rozprodali mezi sebou a výdělek? Nula od nuly pošla :o(
 
Během roku se jenom netančilo, ale taky se brigádničilo u hasičárny. Připravil se podklad pod novou plechovou garáž, do které jsme později umístili naše dědictví – dvě hystorické stříkačky. Po dohodě s předsedou mysliveckého spolku Skalice, panem Maděrou, jsme vyklidili obecní stodolu, která připadla k užívání myslivcům. Naší novou plechovou garáž a veškerý materiál, který byl třeba k úpravě podloží nám financovala obec. Tímto starostovi obce vřele děkuji.
 
O vodní zdroje se postaral Vl. Havel nst.
O zimní úklid před hasičárnou se staral Jiří Vejnar st.
Přípravu a technickou kontrolu cisterny absolvoval Jiří Havel. Nutno podotknout, že letos na první pokus!
Také se podařilo po dlouhém čase uvést do provozu devíti místnou dodávku Mitsubischi, která byla převedena na naši obec, od vojáků z Olomouce. Tuto bezplatnou transakci nám zajistila Zdena Hrabánková. Náklady na opravu bude financovat obec. Zato opět děkujeme.
Po deseti letech se nám rozpadlo družstvo starších dětí, pod vedením Jarči Machové. Věkově se rozcházely a nemohly společně soutěžit na hře Plamen, tak na jaře oficiálně ukončily činnost. Jarči velice děkuji za výdrž, elán s jakým do toho celých deset let šla a především za spoustu času, který věnovala našim dětem.Tímto bych jí chtěl předevšemi poděkovat a předat upomínkové dary.
Nezoufejme bratři a sestry, že něco končí, něco nového začíná! Evě a Jirkovi Havlovým se ve spolupráci s Josefem Hejskem a Terezou Holovičovou podařilo pozbírat v Kundraticích 11 dětí. Nejprve to byla pouze přípravka, ale letos na okrs. Soutěži ve Svojku sestavili soutěžní družstvo. Více vám představí ve své zprávě Eva Havlová.
 
Na jaře letošního roku jsme po určitých podnětech navrhli našeho dlouholetého člena a především starostu Jiřího Vejnara st. na vyznamenání. Po podání žádosti na okres a dále do Prahy na ústředí byla tato žádost kladně vyřízena a Jiří Vejnar bude oceněn „Titulem Zasloužilý hasič“. Předán mu bude do vlastních rukou na jaře příštího roku z důvodu velkého množství oceněných hasičů.
Jménem nynějšího starosty ti za celý sbor blahopřeji k vyznamenání a přeji spousta elánu v životě a hasičině.
 
9.11. se konala v Družstevním klubu v Kundraticích okrsková schůze, kde se sešli zástupci okolních sborů a obeznámili se s činností a termíny připravovaných akcí (valné hromady, plesy, atd.)


Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům více či méně činným za veškerou pomoc při činnosti sboru.
Také děkuji paní Hajnové z Libštátu, která se postarala o jistě výbornou večeři na dnešní valné hromadě u nás v Kundraticích.
Přeji vám a vašim rodinám spokojené vánoce a úspěšný následující rok.
Děkuji.                                                      starosta sboru Jan ŘÍHA

Výroční zpráva SDH Kundratice za rok 2011

 

Vážené sestry, vážení bratři hasiči, přítomní hosté, vítám vás na dnešní výroční valné hromadě. 
 
Uplynul zase rok a my se zde opět scházíme, abychom vyhodnotili činnost našeho sboru. Náš sbor se rozrostl na 117 členů.
 
14.2. Proběhlo na OÚ v Košťálově zasedání zastupitelstva, kam jsme byli přizváni se žádostí o finanční příspěvek do našeho sboru a žádostí o odměnu našim členům za práci s mládeží. Těmi jsou: Havel Jiří, Havlová Eva, Machová Jaroslava, Hejsek Josef, Vejnar Jiří ml. Děkujeme obci za finanční příspěvek.
 
 
První akcí z důvodu přesunutí až na zdánlivě pozdní termín 5.3. jsme začali dětským karnevalem a hasičským bálem.
Dětský karneval vypukl ve 14 hod. kde proběhla soutěž masek, kterou doprovázela reprodukovaná hudba, zajišťovaná M. Cincibusem a J. Kovářem. 
Od 20 hod. se pokračovalo v zábavě pro dospělé-HASIČSKÝ BÁL, na kterém nám hrála hudba DOMINO. Kulturním zpestřením byl tanec KAN KÁN, předtančen mladými hasičkami. Proběhla bohatá tombola a tančilo se až do ranních hodin.
 
26.3. Naše organice pořádala tradiční SOUSEDSKÉ POSEZENÍ. Po přípravách okolo 15 hod. se sál začal plnit místními milovníky dechové hudby. Objednaná doprava přivezla hosty z Košťálova. Taneční program zpestřili naši nejmladší sokolíci, po té nastoupila mládež starší se dvěma sestavami a na závěr  vystoupení již známých POUPAT.
Zábava se rozjela v plném proudu, hudba hrála, tančilo se až do 21.hod.
Odvoz do Košťálova byl zajištěn. Tato akce se opět vydařila.
 
16.4. Proběhlo ve Vysokém nad Jizerou školení vedoucích mládeže, kterého se z účastnil: Havel Jiří, Hejsek Josef.
 Na místním hřišti se s ostatními spolky konala příprava areálu na sezónu.
 
4.6.Se konala v Libštátě okrsková soutěž k příležitosti oslav 130. Výročí SDH Libštát. V soutěžích nás reprezentovlo družstvo mužů, které skončilo celkově na 3. místě, ženy na 2. místě a děti také na 2. místě. Naším trumfem byla jedenácti členná přípravka miny dětí. Toto družstvo sklidilo největší obdiv celé soutěže.
 
 
 
11.7. Byl uskutečněn zájezd do divadla BRODWAY na muzikál ( KAT MYDLÁŘ ). Plně obsazeným autobusem pana Říhy B. , který řídil  Říha Jiří nás dovezl do Prahy na hlavní nádraží, odkud se šlo pěšky k divadlu. Po představení které trvalo cca. od 14. do 17. hod, byl volný čas na prohlídku Prahy.  Okolo 19. hod. se ojíždělo směrem k domovu. Cestou byla zajištěna večeře v motorestu TEMPO. Ve večerních hodinách nás autobus dovezl k našim domovům.
 
18.6. Jsme uspořádali od 21.hod. taneční zábavu na které nám hrála skupina SOUFFERING SOUS. Jak je tu u nás tradicí, bylo špatné počasí a malá účast ale hrálo se do 2. hod ráno. Snad příště!
 
4.11.  Proběhlo námětové cvičení v Libštátě na objekt agrodružstva.
Naším vozem vyjelo 4 členné družstvo. Účelem nácviku byla spolupráce s  ostatními zasahujícími sbory, ochranou okolních budov před rozšířením požáru a dopravou vody k zásahu. Nácvik byl hodnoceno kladně.
 
Během roku také proběhl úklid hasičské zbrojnice a úprava okolního terénu i   oprava hlavních dveří.
 
Také bylo nutno tlakem pročistit vodní propusť pod cestou u Kohoutu, což se provedlo naší cisternou. 
 
STK na naší cisterně úspěšně absolvoval Havel Jiří.
 
O údržbu vodního zdroje se staral  Havel Vl. nejst.
 
S činností mládeže vás seznámí zpráva Jaroslavi Machové a o našich miny dětech zprávu přednese Hejsek Josef.  
 
To by bylo v krátkosti asi tak všechno z naší činnosti za rok 2011.
 
Dovolte mi, abych  poděkoval Janě a Drahuš za vřelou pohostinnost a obsluhu. 
 
A závěrem mi dovolte, abych i vám poděkoval za celoroční práci vykonanou pro náš spolek a těším se na další spolupráci. Přeji vám spokojené vánoce a úspěšný následující rok.
 
Jan ŘÍHA

Výroční zpráva za rok 2010

 

Výroční zpráva SDH Kundratice za rok 2010
 
Vážené sestry, vážení bratři hasiči, přítomní hosté,vítám vás na dnešní výroční valné hromadě. Dovolte mi zvláště přivítat zástupce okolních hasičských sborů .
 
Uplynul zase rok a my se zde opět scházíme,abychom vyhodnotili činnost našeho sboru.Náš sbor čítá 105 členů.
Letos začátkem roku nás opustil dlouholetý člen sboru bratr Václav Švec,uctěme minutou ticha jeho památku.
 
Konec roku 2009 a začátek roku letošního byl ve znamení voleb a velkých změn ve vedení sboru kde mládí vystřídalo stáří. Funkci velitele ukončil Vladimír Havel a jeho nástupcem se stal Havel Jiří. Funkci starosty ukončil Jiří Vejnar a předal svému nástupci Janu Říhovi.
 
Když už byly karty rozdány tak se začalo.
16.1.byli vysláni zástupci sboru do okolních vesnic s pozvánkami na námi pořádaný bál,velice náročný úkol.
V pátek 22.1.v 17 hod. se začalo s přípravou sálu na dětský karneval a hasičský bál,který se konal následující den.
23.1.ve 14 hod. vypukl dětský karneval kde proběhla soutěž masek,kterou doprovázela reprodukovaná hudba,zajišťovaná M.Cincibusem a J. Kovářem.
        Od 20 hod.pokračoval program pro dospělé-HASIČSKÝ BÁL,kterým provázela hudba manželů Fajtových. Jako zpestření bylo předtančení mladých hasiček. Proběhla bohatá tombola a tančilo se až do ranních hodin.
 
1.2. proběhlo na OÚ v Košťálově zasedání zastupitelstva,kam jsme byli přizváni se žádostí o finanční příspěvek do našeho sboru (provoz a obnova vybavení,uskutečnění programu ke 120.výročí spolku), bylo nám vyhověno v rámci možností.Za prodanou Tatru 805 nám bylo zakoupeno plovoucí čerpadlo.
Děkujeme obci za finanční příspěvek.
 
26.2. se konala v místním družstevním klubu  schůze VVH okrsku Semily.Hlavním bodem bylo projednávání a volba členů do okrskového výboru.Složení výboru : starosta:                  bratr Miroslav Doškař
                                        velitel:                    bratr Josef Šalda
                                         preventista :           bratr Jaroslav Houžvička
                                         okrskový strojník:   bratr Roman Daniel
                                         referentka žen:       sestra Marcela Dejmková
                                         referent mládeže:   bratr Stanislav Sádek
                                         členové výboru:      bratr Jan Říha, Zdeněk Brož,
                                                                       Miroslav Pospíšil, Tomáš Urbánek
 
 
20.3.Naše organice pořádala SRAZ DŮCHODCŮ.Po obědě se začalo s přípravou sálu, před 15. hod bylo vše  přichystáno a mohlo se začít.A tak se začalo.
Objednaná doprava začala z Košťálova svážet milovníky dechové hudby. Místní přišli po svých a sál se začal plnit. Uvítací a zahajovací slovo pronesla starostka obce Lenka Cincibusová.
ogTaneční prram zpestřili naši nejmladší sokolíci(cvičení podle hudby),po té nastoupila mládež starší se dvěma sestavami(taneční a cvičební) a na závěr nás ohromilo v tom nejlepším slova smyslu vystoupení seniorek pod uměleckým názvem „POUPATA“.Kdo neviděl, neuvěří co se dá i v letech dokázat.
Zábava se rozjela v plném proudu, hudba hrála, tančilo se až do 21.hod.
Odvoz do Košťálova byl zajištěn.Tato akce se opět vydařila.
 
Během těchto měsíců jsme se jen nebavili, muselo se založit zásahové družstvo.
Stále se to odkládalo, ale nastal čas a bylo to nutné.
 Představím vám zásahovou jednotku SDH Kundratice, která čítá devět členů.
Havel Jiří – velitel jednotky
Říha Jan, Hejsek Josef – velitelé družstva
Hloušek Vít, Faistaver Petr –strojníci družstva
Ti to byli oficiálně proškoleni ve školícím centru v Bílých Poličanech ve dnech 24.-26.3.
Kuchař Jan, Svoboda Jakub, Pospíšil Josef a Junek Ladislav jsou základními členy jednotky.
O nové zásahové a pracovní oblečení se naší jednotce postaral velitel SDH Košťálov Josef Šalda.Chtěl bych mu zde poděkovat za jeho ochotu a starost.
Celé vybavení zafinancovala obec(nemalá částka - 4x zásah,9x prac. Oděv)
 
17.4. byla provedena brigáda na místním hřišti (drobné opravy,očista,prořezání stromů atd.),kde se společně s ostatními spolky naší obce připravil celý areál na sezónu plnou akcí. Všem zúčastněným velký dík.
 
14.5.proběhlo námětové cvičení na objekt Trevos Košťálov.Poplach byl vyhlášen v ….hod.Po příjezdu s naší cisternou na místo určení jsme byli velitelem zásahu rozděleni do pomocných funkcí.Nejprve jsme prováděli regulaci dopravy na místní komunikaci,kde nás později vystřídali hasiči z Podmoklic a my pokračovali při dodávce vody k zasahujícím cisternám.
Po ukončení cvičení byl nástup všech zúčastněných jednotek.Bylo řečeno pár slov k objektu  Trevosu i  k samotnému zásahu.Ten byl pro všechny ohodnocen kladně. Tohoto cvičení se zúčastnilo 4 členné družstvo.
 
Při tom všem,co se dělo, nás sužovaly starosti s přípravami okrskové soutěže družstev a při té příležitosti i oslav 120.výročí SDH Kundratice.
Celý týden před zahájením nás trápilo velice špatné počasí,soutěžní dráhy se vyznačovaly v kalužích vody, ale pořád byla malá naděje, že se počasí umoudří.
Ráno 5. června vyvrcholily poslední přípravy a nervozita stoupala. 
Přes počáteční obavy byla soutěž zahájena. Při slavnostním nástupu všech zúčastněných sborů, pronesl pár slov starosta okrsku M. Doškař,velitel okrsku J. Šalda, starosta  kundratického sboru J. Říha. Při té příležitosti nám předal pamětní list starosta okresu M.Miksánek.
Po ukončení nástupu byla zahájena okrsková soutěž, trvající do 14 hod, kdy bylo slavnostní vyhlášení výsledků…
Odpolední program oslav se podařilo sestavit, jak jsme doufali, ke spokojenosti přítomných.Programem nás provázely (Semilská jedenáctka ,vystoupení místních Sokolek a hasiček, břišní tanečnice, ukázka hasičské techniky,ve večerních hodinách kapela Suffering Souls,Mr.Popelin s bubenickou show a vystoupení ohnivé tanečnice). Oslavovalo se až do ranních hodin.
 
12.6. se někteří členové podíleli na svépomocné brigádě při obnově lyžařského vleku v „Rokličkách“.
 
Počátkem srpna se uvolnila z našich financí částka na pomoc vesnicím postižených povodněmi.
V sobotu 14.8. se šest kundratických hasičů připojilo k pomoci při odklízení škod po povodních v Bílém Kostele. Také v naší obci bylo toho dne třeba pomoci při čerpání vody ze sklepa u Švábů na Zimrově. Následující den námi zakoupená hmotná pomoc směřovala do obce Višňová u Frýdlantu,kterou předali Jiří a Eva Havlovi.
Další sobotu 21.8. vyjelo na pomoc po povodni dalších pět členů.Velký dík patří:
J. Hejskovi, J. Havlovi, Vl. Havlovi nejml., Vít. Hlouškovi nejml., J. Svobodovi, J.Říhovi, V. Švecovi, J. Machovi, J. Vejnarovi ml. a Z.Janatovi.
 
 
29.9. Byla provedena příprava naší cisterny na STK
 
8.10. Proběhlo námětové cvičení v Bělé na objekt agrodružstva.
Naším vozem vyjelo 4 členné družstvo. Účelem nácviku bylo použití dýchacích přístrojů a doprava vody k zásahu.
 
15.10. Jiří Havel absolvoval STK,ale neúspěšně. Po opravě v dílnách DS Chuchlík se jelo na druhý pokus a ten byl již úspěšný. 
 
O údržbu vodního zdroje se v průběhu roku staral Vl. Havel nejst.
 
Během roku se družstvo starších zúčastnilo několika přípravných soutěží v hasičské všestrannosti mládeže. Podrobnější zprávu přednese vedoucí mládeže Jaroslava Machová.
 
To by bylo v krátkosti asi tak všechno z naší činnosti za rok 2010.
 
Dovolte mi, abych  poděkoval Janě a Drahuš za vřelou pohostinnost a obsluhu. 
 
A závěrem mi dovolte, abych i vám poděkoval za celoroční práci vykonanou pro náš spolek a těším se na další spolupráci. Přeji vám spokojené vánoce a úspěšný následující rok.
                                             
                              starosta sboru Jan ŘÍHA